Coehoorn Lemmer

Na de dood van hun ouders besloten ze gezamenlijk bij elkaar te blijven. Maar ja, Mijn Opa Albert Coehoorn werd verliefd op Hielkje Rippen enze trouwden. De drie andere broers leefden samen met hun zus als vrijgezellen in de1e Parkstraat. Ze waren zeilmakersen hadden het dus goed met z’n allen. Vanwege hun mooie zondagse pakken werden ze “De Baronsjes” genoemd.

Dat mijn Opa getrouwd is hebben ze hem nooit vergeven. Mijn Opoe stond bij hun bekend als “de Indringer” Iets dat later is bijgesteldwant mijn vader bracht weer een Sytske in de familie. De mensen waren behoorlijk naamziek, zo verklaarde mijn vader. Ik heb Andries Coehoorn nog goed gekend. Hij woonde later in Suderigge (het bejaarden tehuis). Enis 98 jaar geworden.Op zondags gingen we bij hem op bezoek. Als we wel eens vertelden dat we op vakantie gingen en een weekje oversloegen, vertelde hij steevast dat hij dit niet zo leuk vond, want hij kon in de tussentijd wel dood zijn. Tenslotte was hij al bijna 100. We spraken veel met hem over actuelezaken en hij had veel moeite met de moderne tijden. Mannen op de Maan, wat een onzin, dat bestaat niet. Zijn stem opgenomen op een cassettebandje?Dat bin ik dochs net, wol?Sa klink ik net. En as dat mooglik wie dan is dat hekserij”.

Een keer wilden we hem meenemenvoor een tochtje met de auto maar hij durfde er niet in te stappen. Een duvels machine was het.Na enige diplomatie ging hij toch mee. Het heeft hem toen zo bevallen dat hij er bijna niet meer uit wilde.