Om te beginnen: de grote lijnen

Het is een ware ontdekkingsreis om in je stamboom te duiken, en er achter te komen dat je een nakomeling bent van een bont gezelschap voorouders. De zoektocht blijft doorgaan, en hopelijk komen er nog meer foto’s en interessante weetjes boven water, vast wel.

Om je op gang te helpen alvast in grote lijnen:
– De Wouda’s komen o.a. uit Ureterp. Over de afkomst van de familie Wouda heb ik vrij veel kunnen vinden omdat een paar lijntjes via Sjoukje Gerbens van Maanen (edel-overgrootmoeder van pake Wouda), Jiskje Tuinstra (moeder van pake Wouda) en Trijntje Haisma (grootmoeder van pake Wouda) in ‘gegoede’ families terecht komen, en er dus meer informatie bewaard is gebleven. Zo zijn er al 3 burgemeesters gevonden, in Franeker, Sneek en Hantumhuizen. Onze voorvader Burgemeester Hein Jans Minnema heeft een burgemeestershuis laten bouwen rond 1635 in Sneek en dat staat er nog (zie foto’s) Het adres is nu Grootzand 78 in Sneek.
Op het kerkhof van Buweklooster is in het baarhuisje een grafzerk gemetseld van een hele oude grafzerk van Anna Fockesdr. Grottinga, een bet-overgrootmoeder van pake. Er zijn her en der veel meer grafzerken te vinden van voorouders, o.a. in Folsgare (Fam. Foeckama) , Hantumhuizen (Heeringa’s), en in Ureterp staan nog hele oude grafzerken van Jeens Wouda en Uilkjen Ebes de Jong, voorouders van 6 generaties terug.
Zelfs ridders komen er voor: Rienck Bockes Bokkema , Keimpe van Martena en Hessel Doeckes Martena . Spannende gebeurtenissen hierover staan bij “Verhalen”op de site
Voorkomende familienamen zijn bv. Ydtsma, Foeckama, Martena uit Cornjum, Minnema en van Maanen uit Sneek, Heringa uit Hantumhuizen en Staak uit Franeker – Michiel Jurjens Staak studeerde rond 1630 aan de Universiteit van Franeker. In Sneek en Hantumhuizen zijn een aantal voorouders blijkbaar al Doopsgezind. Via Jiskje Tuinstra komen we in een rijke boerenfamilies terecht, o.a. de familie Jeltinga/Jeltcama. Een voorouder van Sjoukje Gerbens van Maanen was een Spaanse vluchteling, Michael Jurjans (Georgian Michilsz). We blijven niet in Nederland, een lange lijn voorouders van Johannes Taekes Tuinstra (pake’s opa) komen oorspronkelijk uit Norden, Noord Duitsland
Ook de doopsgezinde afkomst is gevonden via de ouders van Jiskje Tuinstra, pake’s moeder, de familie Lambart, Mincke Liebbes en komt uiteindelijk uit bij Trijntje Tjercks die leefde van 1652 tot 1684. Zij is gedoopt in het eerste doopsgezinde kerkje bij Rottevalle, ’t Witveen. Op de plaats van dit kerkje staat nu een gedenksteen, de Formanjepole. Deze doopsgezinde families hebben altijd in Rottevalle, ’t Witveen en Oostermeer gewoond en waren sterk betrokken bij de ontginning van Smallingerland. Edel-overgrootvader van pake, Sipcke Rinthies hoorde bij de oprichters van de Rottevalster Veencompagnierond 1645. Doopsgezinde voorouders zijn ook te vinden in de lijn van Uilkjen Ebeles de Jong.
In de stamboom kan je ook zien dat de namen Ebe en Johannes heel ver terug gaan!
– De geschiedenis van de familie Veldkamp begint natuurlijk bij de bekende Veldkamp molen in Bellingwolde, maar gaat uiteindelijk terug naar kleermakers in Midwolda. Interessant om bij de verhalen te lezen over een oud-oom Eppo Veldkamp. Stinus Veldkamp, een broer van Derk was kunstschilder en oom Appie was een beroemde kaatser.
De familie gaat uiteindelijk lange tijd terug in Oost-Groningen. Er zijn verschillende stukken in archieven gevonden over landbezit en verkoop van bv. Hanno Hittiens en Edzo Galtiens in de 16de eeuw.
Er is ook een voorouder uit Amsterdam: Johanna Magdalena Kappert, een verloskundige die later met haar man naar Duitsland vertrok. De oma van Hielke en Appie Veldkamp, Katharina Willems, heeft Duitse voorouders.
– Leuk om bij de Van Valen tak te lezen over 3 generaties wolwevers waarvan er 1 vertrekt naar Amerika. Oorspronkelijk komt de naam Van Valen naar onze familie via Jan Tonnes van Valen, geboren in 1765 in…. Mierlo Noord-Brabant! Een plaats die rond 1800 een roerige tijd meemaakte en waar in die tijd zo’n 100 wevers woonden.
De plaats Ureterp komt ook nogal eens voor bij de Varwijk-tak.
– En dan de Coehoorns. Henk Coehoorn heeft er veel over geschreven op een website van Spanvis, de link staat onder de verhalen, geweldige foto’s staan er ook bij. Opvallend is het verhaal van Engelse Betsje wat ik heb kunnen reconstrueren, minder romantisch dan gedacht..
Bij de Coehoorns is er ook een link naar turfgravers in Giethoorn via Hylligien Smink.