Wevers uit Mierlo NB

Jan Tonnes van Mierlo werd in 1765 geboren in Mierlo, Noord-Brabant. Hij verhuisde naar Marum en was wever. Ook zijn vrouw, zoon en kleinzonen waren wevers. Hij is een voorvader van oma Aaltje van Valen.
Mierlo:
‘Men telt er 314 huizen, bewoond door 504 huisgez.Uitmakende eene bevolking van 2070 inwoners. De landbouw ishet voornaamste bestaansmiddel der ingezetenen; eigenlijkgezegde fabrijken, behalve eene katoenbleekerij, een oliemolen,een korenmolen en eene brouwerij, bestaan hier niet, ofschoon erover de honderd wevers van linnen, katoenen en wollenstoffenworden gevonden, welke hier voor de fabrikanten van Eindhovenen elders weven’

– 1795op 12 februari breken de dijken van de Maas o.a. bij Lith. De stad Den Bosch overstroomd evenals een groot deel van de omgeving. Door de belegering en bezetting zijn de voedselvoorraden al veel te klein en door de overstroming wordt aanvoer onmogelijk. [4]

– 1798Besloten is dat de lokaal grootste kerkgemeenschap in de Brabantse plaatsen de oude lokale kerk in bezit mag nemen. Helemaal soepel gaat dit niet. In 1791 is de situatie voor 110 van de ca 200 kerken geregeld, later worden er nog 40 teruggegeven aan de katholieken. Zo’n 50 blijven in handen van de protestanten. [27]

– 1798op 12 oktober komen boeren en ambachtslieden in vooral Noord België in opstand tegen de Fransen. De conscriptie (dienstplicht), de anti-godsdienstige politiek en de belastingen zijn de voornaamste redenen. Het boerenleger wordt na gevechten bij Herentals, Geel en Diest uiteindelijk bij Hasselt verslagen. Er volgt een strenge repressie met nog wat opvlammende gevechten tot 1800. [4]