Veldkamp – Hanno Hittiens

Voorouder van Derk Veldkamp, via de vrouw van Albert Klaaszn. Veldkamp, Epke Bruins.

7 april 1618 – Hanne Hittiens [=Hanne Hijttijens] en Ulske verklaren dat ze Hannes moeder, Frouwe Hittiens, haar leven lang te zullen verzorgen in kost en kleren, en wel in het huis waarin ze nu woont met Hannes zoon Haicko Hannens. Getuigen: Eggerick Jacobs en Tiddo Jurghens

Zuidbroek – fol.6 – 7 april 1618 – Willem Willems [=Wijllem Wijllems], tevens Allo Tiackens [merk], namens zijn vrouw Lutgert, Tiacko Hittiens [=Tijacke Hijttijens], maken een afkoop van de landen en goederen met hun broer Hanne Hittiens en Ulske (ehel.). Hanne en Ulske behouden een behuizing, roerende goederen, levende have, venen en landen, zoals wijlen Hittio Tiackens heeft nagelaten, «i»unde nu van hor allen moder Frowe Hittiens up dato desen bewont unde gebrucket mach worden«/i». Getuigen: Eggerick Jacobs en Tiddo Jurghens. [Namens Frouwe Hitijens tekent de predikant «i»Gerhardus Assueri«/i»]

Zuidbroek – fol.247 – 22 mei 1623 – Hanno Hittiens en Ulske (ehel.) verkopen aan Roleff Attiens [=Roeleff Attijens] en Edske (ehel.) het huis van Hannes vader, wijlen Hittio Tiackens, met schuur, levende have, roerende en onroerende goederen, zoals wijlen Hittio Tiackens en wijlen Frowe (gew.ehel.) hebben nagelaten, met de provincielanden, maar niet het provincieland in Noordbroeksterhamrik «i»end dar tho en parsell landes gelegen an de ostsidt van de Ae bij Duvels dobbe mit noch en stuck landes up de klodt sede gelegen in de Helcke«/i»[?] «i»an de westsidt van de Ae seß roden lanck, de roede 21 voet«/i». Prijs: 1125 daler. Hierop mag 200 daler gekort worden «i»van wegen Hanne saligen moeder Frowe«/i», aangezien Edske een dochter is van Hanno Hittiens en Ulske (ehel.). Getuigen: Tiddo Jurghens en Bolo Tiddens [=Boelo Tiddens]

Zuidbroek – fol.27 – 12 april 1642 – De weduwe van Hanno Hitjens, Ulske Peters, ter ener en Jurjen Hannes en Hemmo Hannes, Roleff Attiens [=Roeleff Attijes] en Edske (ehel.), Auwko Emmes [=Aeuko Emmens] en Ave [=Aefe Aukes] (ehel.), met Gebel Jans, voormond, over wijlen Berent Wijbes en Weije (gew.ehel.) hun nagelaten twee onmondige kinderen ter andere zijde. Ze maken een afkoop m.b.t. wijlen Hanno Hitjens nagelaten behuizingen en landen. Genoemde weduwe cedeert aan haar kinderen haar behuizing en schuur te Muntendam met de in het land uitgezaaide rogge met het appelhof, tevens de landerijen. Ulske ontvangt daarvoor van de kinderen zolang te leeft jaarlijks 80 car.gld. met een vrije goede koe, te hooi en te gras, met zoveel zwarte turf als ze jaarlijks nodig heeft. Getuigen: Cornelis Jans [=Cornelllijs Jans] en Jan Jans anders Tonnijs.

—-R.A. Zuidbroek 17-12-1610 (20)

Hanno Hittiens verkoopt land aan Hindrick Berents en Lijsbeth.

—-R.A. Zuidbroek 27-12-1612 (67)

Hanko Berens te Noordbroek transporteert aan Hanno Hittiens land, als van Hanckenn broder Hindrick Berens gekocht.