Wouda, Fam. Bekkema uit Norden

Familiewapen Bekkema.

Voorouders Johannes Taekes Tuinstra, opa van pake Wouda

De familie Bekkema komt van oorsprong uit de Oost-Friese stad Norden, waar ze generaties lang hebben gewoond en in 1759 werd besloten om via Emden, Leer en de stad Groningen naar Surhuisterveen te verhuizen. De verst bekende voorouder Peter Jacobs was zo rond 1540 in Norden geboren, hij was koopman en burger van die stad. Enige generaties later zijn zijn nazaten nog steeds koopman en burger van Norden. Maar naast koopman werd Jacob Peters (Becker) (die in hetlaatst van de 17de eeuw leefde) ook glazenier. Toen ik in 1977 voor het eerst mijn voorvaderlijke stad bezocht en ook de fraaie Evangelische-Lutherse Liudger kerk aldaar bezocht, vertelde de koster mij dat de aldaar aangebrachte gebrandschilderde ramen door de glazenier Jacob Peters waren aangebracht. Ook vertelde hij mij dat na 1756 de familie naar elders was vertrokken en in Norden wisten ze niet waarheen. En toen vertelde ik hem dat ik een nazaat was van Jacob diens kleinzoon Jacob Peters Bekkema (1736-1814). Toen was het ijs snel gebroken en sinds die tijd bezoek ik (bijna jaarlijks) de stad en omgeving. Ik voel me daar ook thuis.

De achternaam Bekkema heeft niets met bek (= mond) te maken. Zoals alle Friese achternamen eindigend op ma, betekent het familie van Bekke.Een logische verklaring is dan ook simpel te verklaren. Jacob Pieters Bekkema (Jacob Peters (Bekkema) (1736-1814) had een tante met de naam Bekke, een veelvoorkomende Oost-Friese meisjesnaam. Bekke betekent in het Germaans glinsterende. Mogelijk heeft Jacob in 1811 een naam gekozen die afgeleid was van zijn tante Bekke. Anderen denken dat het iets te maken heeft de veel voorkomende (Duitse) achternaam Becker. Immers zijn zoon overlijdt als Pieter Jakobs Bekker. Voorlopig houd ik de eerste verklaring aan.

Jacob Pieters Bekkema was geboren in 1736 in Norden en huwde in 1756 daar met Geertje Arends (1732-1804) van Norden. Er bestaat maar één familie Bekkema en alle Bekkema’s zijn daarom ook familie vanelkaar. Zij stammen af van Jacob’s zoon Peter Jacob Jacobs Bekkema (1760-1813). Peter werd in 1760 in de Evangelische-Lutherse kerk inGroningen gedoopt, net als diens voorouders was hij ook van Evangelische-Lutherse afkomst. Zijn vader was scharenslijper en ketellapper. Peter werd paardendokter. Zijn moeder Geertje was bekend als wonderdokteres. Omdat zij in aanraking kwam met justitie door haar werkzaamheden, vond ik een criminele sententie in het Hof van Friesland van haar. In die sententie stond dat ze geboren was in Norden. Dat was voor mij het aanknopingspunt om verder onderzoek te verrichten in Norden en in één dag werd mijn voorvaderlijke lijn van 1760 ineens verlengd tot ca 1650. In 1984 bezocht ik het Ost-Friesischen Landschaft in Aurich om verder onderzoek te verrichten naar mijn Oost-Friese voorouders. Ook op die dag kwam ik terug tot ca 1540 en vanaf mij gerekend nu 15 generaties.

Peter (Pieter)kreeg vier zonen en twee dochters bij Hiltje Harmens Stavast. Drie zonen (Jakob, Harmen en Arend) kregen mannelijke nazaten en hebben voor een grote familie Bekkema gezorgd. Zie voor een overzicht van onze familie in het Familie boek Bekkema (1995) samengesteld door Klaas (mijn persoon) en een verre achterneef van mij Harm Bekkema.

De familie Bekkema is nu verspreidt geraakt over de gehele wereld en bestaat uit ca 1500 nog levende personen.

Maar ook in de vrouwelijke lijn zijn er momenteel enkele duizenden nazaten bekend, die allen Jacob en Geertje als hun gemeenschappelijke voorouders mogen noemen. Een kleine klub genealogen is al enige jaren hiermee bezig. Elk jaar komen we bijelkaar, niet alleen voor de familie Bekkema, maar ook andere families hebben onze belangstelling zoals Spinder, Alma en Mozes. Ik kom daar bij een andere genealogie op terug.

© Klaas J. Bekkema, mei 2013

Terug